Ledstore x AI Commerce

Tehokkaampi ja räätälöity verkkokauppa - LedStoren siirtyminen AI Commerceen

Alustat ja teknologiat

AI Commerce, Akeneo

Liiketoiminta-alue

Kotitaloudet ja yritykset

Toimiala

LED-valaistusratkaisut

LedStore on suomalainen yritys, joka on erikoistunut tarjoamaan laadukkaita LED-valaistusratkaisuja niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Yrityksen verkkokauppa ei ole pelkästään tilauskanava, vaan se toimii myös välineenä asiakassuhteiden sitouttamiseen ja kouluttamiseen sekä tukee palvelu- ja offline-myyntiä.

LedStore on kasvanut tasaisesti vuosien varrella ja tähtää nyt kansainvälisille markkinoille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yritys päätti siirtyä Magento 2 / Adobe Commerce -alustalta AI Commerce -verkkokauppa-alustalle. Uusi alusta vastaa paremmin LedStoren kasvutavoitteisiin tarjoamalla tehokkaamman asiakassuhteiden hallinnan, laajemmat koulutusmahdollisuudet sekä monipuolisemman tuen palveluille ja offline-myynnille.

Magenton haasteet ennen siirtoa

Magento 2 / Adobe Commerce -alustalla LedStore kohtasi merkittäviä haasteita teknisen velan kanssa. Alustalle oli kertynyt useita eri plugineja ja lisäosia joiden yhteensovittaminen ja ylläpito aiheutti jatkuvia toiminnallisia häiriöitä ja hidasti kehitystyötä.

Raskas ylläpito ja jatkokehityksen hitaus

Magento 2 / Adobe Commerce -alustalla jatkokehityksen haasteet ja versiopäivitykset olivat aikaavieviä ja kalliita. Jokainen päivitys vaati merkittävää työmäärää ja budjettia, mikä hidasti tai esti kokonaan uusien ominaisuuksien käyttöönottoa.

Kansainvälistyminen

LedStore halusi laajentaa liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille, mikä vaati skaalautuvaa ja joustavaa verkkokauppa-alustaa. Magento 2 / Adobe Commerce ei tarjonnut riittävästi tukea monimutkaisten kansainvälisten markkinoiden hallintaan.

Suorituskyvyn heikkous ja mobiilioptimointi

Magento 2 / Adobe Commerce - verkkokaupassa merkittäväksi ongelmaksi nousivat myös tehokkuus ja suorituskykyongelmat, jotka vaikuttivat suoraan teknisen SEO:n mittareihin. Samalla rajoitukset mobiilioptimoinnissa heikensivät käyttäjäkokemusta Googlen siirryttyä mobiili ensin indeksointiin vuoden 2018 jälkeen.

Ennen/Jälkeen

Googlen teknisen SEO -mittareiden optimointi siirron yhteydessä.

Magento

AI Commerce

Vedä

Siirron toteutus AI Commerce -alustalle

Siirtyminen AI Commerce -alustalle toteutettiin suunnitelmallisesti ja kattavasti. Prosessiin kuului muun muassa seuraavat vaiheet:

Kattava datamigraatio

LedStorelle toteuttiiin kattava datamigraation Magento 2 / Adobe Commerce -alustalta AI Commerce -alustalle. Datamigraatio sisälsi muun muassa asiakas-, tuote- ja tilausdatan siirron sekä arvostelut ja muut oleelliset tiedot, jotta kaikki säilyivät ennallaan ja olivat heti käytettävissä uudella alustalla.

Tarpeellisten ominaisuuksien implementointi ja saumaton Integraatio

LedStore käytti useita plugineita, joista AI Commerceen siirrettiin vain tarvittavat osat natiivisti, ilman ylimääräisiä ja käyttämättömiä ominaisuuksia. Lisäksi AI Commercen avoimen API:n ansiosta alusta mahdollistaa Ledstorelle parhaiten sopivien ratkaisujen saumattoman integroinnin myös tulevaisuudessa.

SEO näkyvyyden säilyttäminen

Vuosien saatossa jo hankittu SEO näkyvyys säilyi kattavien uudelleenohjausten avulla. Lisäksi kaupan tekninen SEO parani merkittävästi siirron yhteydessä, mikä parantaa ensitestään hakukonenäkyvyyttä ja tuo lisää orgaanista liikennettä verkkokauppaan.

Käyttöliittymän uudistus

Siirron yhteydessä LedStorelle uudistettiin myös verkkokaupan käyttöliittymä. Uusi käyttöliittymä on moderni, intuitiivinen ja mobiiliystävällinen, mikä parantaa asiakaskokemusta ja lisää konversioita.

Vanha/uusittu käyttöliittymä

Ennen

Jälkeen

Vedä

Tulokset ja hyödyt

AI Commerce verkkokaupparatkaisu on osoittautunut menestyksekkääksi päätökseksi LedStorelle tarjoten muun muassa seuraavia lisähyötyjä

Skaalautuvuus kansainvälisille markkinoille

AI Commercen tekoälypohjainen myyntityökalu kansainväliseen kauppaan tukee tehokkaasti LedStoren laajentumista kansainvälisille markkinoille, tarjoten muun muassa monikielisyyden, maakohtaiset tullirajat, täydellisen valuuttatuen, maakohtaiset arvonlisäverot jne.

Kustannustehokkuus

Jatkuva ylläpidon ja virheidenkorjauksen taakka on poistunut sekä jatkokehityksen ja päivitysten kustannukset ovat vähentyneet merkittävästi, mikä on vapauttanut resursseja muihin tärkeisiin investointeihin ja kehityshankkeisiin.

Parempi asiakaskokemus ja suorituskyky

Tehokkaampi ja nopeampi verkkokauppa-alusta sekä uusittu moderni käyttöliittymä ovat parantaneet asiakaskokemusta, mikä näkyy positiivisesti myynnissä ja asiakaspalautteessa.